Altis Szkolenia - Pierwsza pomoc w oświacie


 

Przedszkola i szkoły

 

W roku szkolnym 2018/2019 prawie 1,4 miliona dzieci  uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego, a ponad 4,6 milina uczniów realizuje obowiązek szkolny. Zapewnienie bezpieczeństwa każdemu z nich jest obowiązkiem placówki oświatowej, a precyzyjniej mówiąc jej dyrektora. Zgodnie z zaleceniami MEN, każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku potrafił wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka, przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

 

Umiejętności udzielania pierwszej pomocy, są szczególnie ważne, gdy pod naszą opieką są inne osoby, za które ponosimy odpowiedzialność.

 

Od wielu lat szkolimy nauczycieli i pracowników oświaty z myślą o przekazaniu całej naszej praktycznej wiedzy i umiejętności, by w chwili kiedy ich interwencja będzie na wagę zdrowia lub życia, będą potrafiły udzielić pierwszej pomocy. Scenariusze szkoleń modyfikujemy pod kątem potrzeb danej placówki.

 

Do 1 marca 2019 roku dyrektorzy placówek oświatowych powinni zapewnić szkolenia z pierwszej pomocy dla całego personelu, w tym pracowników administracyjnych.

Altis Szkolenia - Pierwsza pomoc w oświacie