Altis Szkolenia - Prawo


 

Funkcjonowanie prawa opiera się na założeniu, że wszyscy adresaci obowiązującej normy prawnej znają jej właściwą treść.

 

Najważniejsze regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony życia i zdrowia zebraliśmy poniżej, w formie umożliwiającej zapoznanie się z ich aktualną zawartością.