Altis Szkolenia - Pierwsza pomoc w firmie


 

Obowiązujące przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obligują każdego pracodawcę do zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w firmie.

 

W szczególności, obowiązek ten powinien być realizowany poprzez zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczenie i przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Proponowane przez nas szkolenia dają możliwość wywiązania się pracodawcy z tych obowiązków.

 

Program szkoleń z pierwszej pomocy w firmach, oprócz standardowych elementów, poszerzany jest o tematykę postępowania w sytuacjach zagrożeń występujących w danej firmie.

 

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Altis Szkolenia - Pierwsza pomoc w firmie