Polityka prywatności

 

1. W myśl przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  informujemy, że Administratorem danych jest przedsiębiorca: ALITS Aldona Klim-Kubica z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Słowackiego 16/9,kod pocztowy 43-300,
NIP: 547-012-89-64.

 

2. Kontakt pisemny z Administratorem danych odbywa sięza pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ALTIS, ul. Słowackiego 16/9, 43-300 Bielsko-Biała, lub pocztą elektroniczną na adres altis@altisszkolenia.pl

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, punkty: A,B,C,F  RODO.

 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizacji umów, zamówień, zobowiązań, zapytań

b) realizacji działań o charakterze sprzedażowym i marketingowym

c) przesyłania informacji handlowych w formie marketingu bezpośredniego

d) dochodzenia roszczeń

e)realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

 

5. W związku z realizacją celów określonych w punkcie 4, dane osobowe mogą być przekazywane:

a) osobom upoważnionym przez Administratora w ramach prowadzonej działalności

b) podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa

c) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (np. firmy kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne).

 

6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

7. Osoby których dane osobowe dotyczą, mają prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

b) prawo do sprostowania danych

c) prawo do usunięcia danych

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

g) prawo do wyrażenia własnego stanowiska

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji oferowanych usług.

 

9. Administrator zapewnia, że dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą
i że dane przetwarzane i zbierane są zgodnie z prawem oraz przechowywanenie dłużej niż jest to niezbędne
do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

 

***

 

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie